Realizacja

Produkcja konstrukcji stalowych, które mają główne zastosowanie w procesie powstawania nowych obiektów budowlanych, jest stosunkowo prosta, dzięki czemu wyjątkowo popularna. Wszechstronność możliwości zastosowania tego rodzaju budowy nowych budynków, pozwala wyróżnić kilka podstawowych rodzajów konstrukcji stalowych:

1.Konstrukcje stalowe w postaci szkieletów prętowych

Jedna z najpopularniejszych form konstrukcji, stosowana jest zazwyczaj do budowy hal stalowych wysokich i niskich (mających zastosowanie w przemyśle handlowym czy produkcyjnym), jedno i wielonawowych, w których pojedyncze zespoły(słupy wsporcze, rygle dachowe, i inne elementy konstrukcji)    mogą być kratowe lub pełno ścienne; znajdują także zastosowanie przy wykonywaniu innych budowli o dużej rozpiętości poprzecznej, jako szkielet wewnętrzny kratowy lub ramowy (np. hangary na lotniskach).

Służą także do projektowania i wykonywania konstrukcji pokryć dachów obiektów, których ściany wykonane są w tradycyjnej technologii murowanej lub żelbetowej wylewanej, oraz do powstawania różnego rodzaju ustrojów przemysłowych: estakad, konstrukcji ramowych i kratownicowych, np. taśmociągów, konstrukcji wsporczych rurociągów, instalacji przemysłowych, wież lub masztów,etc.

2. Konstrukcje stalowe w postaci szkieletów prętowo-ciągnowych  stosowane są min. w konstrukcji dachów o bardzo dużych rozpiętościach, wystawionych na duże obciążenia oraz konstrukcjach mostów wiszących,

3. Konstrukcje stalowe powierzchniowe  stosowane do budowy zbiorników na ciecze z blach stalowych – ich głównym elementem nośnym jest sama powierzchnia zbiornika powstała z blach stalowych połączonych spawem.

Najczęściej stosowany typ konstrukcji stalowej to konstrukcja łukowa, użycie tego rodzaju pozwala oprócz wytrzymałości, uzyskać możliwość tworzenia wyszukanych form architektonicznych, mających znaczenie np. w przypadku budowy mostu czy reprezentatywnego zakładu. Należy zaznaczyć iż łatwość tworzenia połączona z trwałością oraz wytrzymałością, są głównymi zaletami przeważającymi nad tą właśnie formą powstawania nowych budowli, nie tylko ściśle przemysłowych. Możliwość sprawnego i stałego łączenia elementów stalowych, wykazujących niezwykłe cechy wytrzymałościowe jest gwarantem stabilności i bezpieczeństwa powstałej budowli; spełniającej przy tym wiele prawnie określonych norm i wytycznych. Prostota i czas wznoszenia, znacznie przeważa nad tradycyjnymi metodami budownictwa. Popularność konstrukcji stalowych rośnie również wśród potencjalnie małych odbiorców. Wciąż wzrasta zapotrzebowanie i popyt na klasyczne, ale estetyczne ogrodzenia stalowe, balustrady, barierki ochronne czy poręcze. Wykonywane są przez miejscowe zakłady przetwórstwa stali, zyskując wielu zwolenników. Takie elementy zaliczane do konstrukcji stalowych również powstają zgodnie ze ściśle określonymi normami i wytycznymi, i choć stanowią znacznie mniej pracochłonny, czasochłonny i skomplikowany projekt, są równie starannie i dokładnie przygotowywane oraz montowane.